Audi Kista i morgonljus

Din Bil satsar på arbetsmiljön – över 300 personer har gått utbildning

Din Bil Sverige var snabba att söka stöd för arbetsmiljö­utbildning. Redan i februari 2021 sökte företaget stöd och fick det. Utbildningarna har skapat ökad samsyn kring arbetsmiljöfrågor. Över 300 chefer, arbetsledare och skydds­ombud har deltagit.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och ha ett bra arbetsmiljö­arbete på företaget som gör att medarbetare stannar länge. Det gör också att fler söker sig till oss, säger Louise Johnsson, KMA-Partner Din Bil Sverige.

Louise samordnar kvalitet, miljö och arbetsmiljö på nio anläggningar i södra Sverige. KMA står just för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Din Bil har en KMA-partner per region, och tre i Stockholm, då Stockholm är största regionen.

– För att vi ska kunna sälja och reparera bilar hållbart och långsiktigt behöver vi ha en bra arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Peter Steiner, som är kvalitetschef.

Din Bil Sverige ägs av Porsche Holding i Salzburg som är ett dotterbolag till Volkswagen AG i Tyskland. Företaget representerar märkena Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda, Seat, Cupra, Audi, Porsche och Europcar på den svenska marknaden.

– Vi har 60 anläggningar i regionerna Stockholm, Göteborg, västra Skåne och Gävleborg-Dalarna och cirka 2 500 medarbetare, säger Peter Steiner.

Den varierande arbetsmiljön innebär olika utmaningar

Under pandemin gick deltagarna utbildning på distans, men efter det har Din Bil valt att ses fysiskt. Man har då samlats i den region där flest antal medarbetare varit anmälda på utbildningen.

– Det blir inte samma med webbutbildningar, det blir inte samma tyngd. Man tappar diskussion och samverkan när man ses via länk. Vi får ut mer av att mötas och ses fysiskt genom att till exempel sitta och diskutera över lunchen och på middagen. Det blir en annan förståelse och samsyn, säger Peter Steiner.

Det finns olika utmaningar kring arbetsmiljön inom Din Bil, då medarbetarna jobbar i olika miljöer; allt från försäljningshallar och kontor till verkstad.

– I verkstäderna handlar det mycket om ergonomi, tunga lyft, men även om kemikalier, skyddsutrustning och buller. I försäljningshallarna och kontoren handlar det också om ergonomi, men även om till exempel den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Vi jobbar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågorna, inte bara för alla lagar och regler som vi måste följa, utan också för att det är viktigt med ett fungerande arbetsmiljö­arbete hos oss, säger Peter Steiner.

OSA handlar om frågor som stress, konflikter, trygghet, mobbing, balans mellan jobb och fritid och stöd från chef och kollegor.

Tack vare stöd för arbetsmiljöutbildning har vi kunnat utbilda fler personer snabbare och under kortare tid, det är värdefullt för oss.

Peter Steiner
Ansök om stöd

Fler personer har utbildats fortare tack vare stödet

Din Bil har storsatsat på arbetsmiljön och utbildat över 300 chefer, arbetsledare och skydds­ombud. Företaget sökte stödet både 2021 och 2022. Man har gått kurser i arbetsmiljö för chefer del 1 och 2 och BAM (Bättre arbetsmiljö).

– De skydds­ombud och arbetsmiljö­ombud som inte fått arbetsmiljö­utbildning via sina fackliga företrädare har bjudits in att delta i BAM-utbildningen, säger Louise Johnsson.

– Tack vare stöd för arbetsmiljö­utbildning har vi kunnat utbilda fler personer snabbare och under kortare tid, det är värdefullt för oss. Utan stödet hade det tagit längre tid att utbilda alla, säger Peter Steiner.

Företaget är mån om att alla chefer och arbetsledare ska ha samma grund att stå på i arbetsmiljöfrågor.

– Vi vill att alla chefer inklusive arbetsmiljösamordnare, skydds­ombud och arbetsledare så snabbt som möjligt ska vara på samma bana för att samordna och ha samsyn i allt som rör arbetsmiljön, säger Louise Johnsson.

Vad har blivit bättre sedan er satsning på arbetsmiljön?

– Chefens förståelse för sitt breda ansvar inom arbetsmiljön har ökat. Även om de kände till ansvaret redan innan, så har förståelsen blivit djupare. Samverkan och samsyn gynnar oss alla inom företaget, säger Peter Steiner.

– Utbildningarna har gett ett bra stöd i arbetet med bland annat arbetsmiljöronderna, säger Louise Johnsson.

Arbetsmiljö­arbetet är en levande del i det dagliga arbetet. Det är stående punkter på ledningsmöten och andra möten. Företaget har även egna webbutbildningar, som alla medarbetare ska genomföra. Det kan till exempel handla om kränkande särbehandling, hot och våld och hjärt- och lungräddning (HLR).

Incidenter rapporteras via IA-systemet

Riskobservationer och incidenter på arbetsplatsen rapporteras via IA-systemet, som är ett webbaserat system. Det stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser, vilket gör det möjligt för företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser och bidrar till att man kan lära av varandra.

Såväl Stöd för arbetsmiljö­utbildning som IA-systemet är en viktig del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet. Detta förebyggande arbete genomförs på uppdrag av arbets­marknadens parter.

Foto: Din Bil

Text: Anna-Maria E. Alsand

Detta är stöd för arbetsmiljö­utbildning

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljö­arbetet.

Stödet omfattar både chefer och skydds-och arbetsmiljö­ombud inom privat sektor på företag och organisationer med kollektiv­avtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghets­försäkring vid arbetsskada.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljö­utbildning.

Stödet administreras av Afa För­säkring. Pengarna avsätts till och med 2023.

Kvinna sittandes i soffa med dator i knät och en katt i knävecket.

Behöver du hjälp eller har du frågor?

stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se08-696 40 36

Läs också

Två män med skyddshjälmar och varningsvästar i en industrilokal.

Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Med stödet kan chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud utbilda sig tillsammans. Gäller både arbetare och tjänstemän i privat sektor.

Möte med kollegor

Exempel på arbetsmiljö­utbildningar

För vilka arbetsmiljö­utbildningar kan man få ekonomiskt stöd? Till exempel vidareutbildning för arbetsmiljö­ombud, skydds­ombud och chef, och mycket mer.