Utbetalningsdagar 2017

AFA Försäkrings utbetalningsdagar 2017

Månadsersättning för dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning betalas ut den 25:e varje månad. När den 25:e i månaden inträffar på en lördag, söndag, dag före helgdag eller på en helgdag, betalas ersättningen ut den vardag som ligger närmast före den 25:e. För dagsersättning sker utbetalningen när vi fått underlag från Försäkringskassan, i slutet av månaden eller början av nästkommande månad.