Månadsersättning AGS-KL

Exempel på hel månadsersättning för dig som är anställd inom kommun och regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag samt företagare som tecknat egen försäkring.

Anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag samt företagare som tecknat egen försäkring

Gäller för dig med insjuknandedag 2016-01-01 eller senare
Din sjukpenninggrundande inkomst (per år), kronor Ersättning per månad, kronor
Inkomstunderlag i prisbasbelopp Månadsersättning
132 000  75
160 000 1 767
180 000 2 250
200 000 2 500
220 000 2 750
240 000 3 000
260 000 3 250
276 000 3 450
280 000 3 500
300 000 3 750
320 000 4 000
321 000 4 013
332 000 4 150
Hela tabellen finns att läsa på sidan 14 i försäkringsvillkoren

För dig med insjuknandedag före 2016-01-01 finns information i 2015-års villkor, se sidan 11. 

Inkomst över 7,5 prisbasbelopp

Du som har en inkomst över 7,5 prisbasbelopp kan även få månadsersättning för den inkomstförlusten, se exempel nedan.

7,5 - 20 65 %
20 - 30 32,5 %