Månadsersättning AGS

Exempel på hel månadsersättning för dig som är privat/kooperativt anställd arbetare eller företagare som tecknat egen försäkring.

Privat och kooperativt anställd arbetare eller företagare som tecknat egen försäkring
Din sjukpenninggrundande inkomst (per år), kronor Ersättning per månad, kronor
132 000  75
160 000 2 000
180 000 2 250
200 000 2 500
220 000 2 750
240 000 3 000
260 000 3 250
276 000 3 450
280 000 3 500
300 000 3 750
320 000 4 000
321 000 4 013
Hela tabellen finns att läsa på sidan 22 i försäkringsvillkoren

Inkomst över 7,5 prisbasbelopp 

Du som har en inkomst över 7,5 prisbasbelopp kan även få månadsersättning för den inkomstförlusten, se exempel nedan. 

Inkomstunderlag i prisbasbelopp Månadsersättning
7,5 - 20 65 %
20 - 30 32,5 %