Exempel på ersättning från sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) gäller vid sjukdom och olycksfall om du får ersättning från Försäkringskassan.

Lärare, 38 år, utmattningssyndrom/depression

Läraren drabbades av utmattningssyndrom och depression. Månadslön: 30 000 kr.

  • blev sjukskriven på heltid i 6 månader

Ersättning från sjukförsäkringen (AGS-KL): dagsersättning, cirka 8 500 kr, totalt för 6 månader. 

Lokalvårdare, 56 år, förslitning i ryggen

Lokalvårdaren blev sjukskriven på grund av förslitningsskada i ryggen. Månadslön 20 000 kr.

  • blev sjukskriven på heltid i 12 månader, efter cirka 1 års sjukskrivning fick hon sjukersättning från Försäkringskassan

Ersättning från sjukförsäkringen (AGS-KL): dagsersättning, cirka 17 500 kr, totalt för 12 månader.

Under tid med sjukersättning så lämnar AGS-KL ett månadsbelopp på 3 000 kr/mån. Dock tidigast från och med månaden efter att försäkringskassan fattat beslut om sjukersättning, och som längst till och med månaden innan den försäkrade fyller 65 år.

Byggnadsarbetare, 61 år, inflammation i axeln (frozen shoulder)

Byggnadsarbetaren blev sjukskriven på grund av inflammation i axeln. Månadslön 45 000 kr.

  • blev sjukskriven på heltid i 3 månader

Ersättning från sjukförsäkringen (AGS): dagsersättning, cirka 6 500 kr, totalt för 3 månader.

Säljare, 40 år, förlamning och talsvårigheter

Säljaren blev förlamad och fick talsvårigheter efter en stroke. Månadslön 25 000 kr.

  • blev sjukskriven på heltid i 12 månader, efter cirka 1 års sjukskrivning fick han sjukersättning från Försäkringskassan

Ersättning från sjukförsäkringen (AGS): dagsersättning, cirka 27 500 kr, totalt för 12 månader.

Under tid med sjukersättning så lämnar AGS ett månadsbelopp på 3 750 kr/månad. Dock tidigast från och med månaden efter att Försäkringskassan fattat beslut om sjukersättning, och som längst till och med månaden innan den försäkrade fyller 65 år.

Vill du veta mer om när sjukförsäkring (AGS, AGS-KL) gäller kan du läsa mer om vår sjukförsäkring här.