Ersättning vid sjukskrivning

Du som har sjukpenning eller smittbärarpenning

Du som har sjukpenning eller smittbärarpenning från Försäkringskassan kan få dagsersättning från oss.

Anställd som privat eller kooperativ arbetare eller företagare som tecknat egen försäkring

Dagsersättning kan lämnas från dag 15 och som längst till och med den 360:e dagen i din sjukperiod.

- om arbetsgivaren betalar sjuklön längre än 14 dagar får du ersättning från oss dagen efter sista sjuklönedagen.

Anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag eller företagare som tecknat egen försäkring

Dagsersättning kan lämnas från dag 91 och som längst till och med den 360:e dagen i din sjukperiod.

 - om arbetsgivaren betalar sjuklön kortare tid än 90 dagar kan du få ersättning från oss från dag 15 men tidigast från dagen efter sista sjukönedagen.

Smittbärarpenning
Obs! Särskilda regler gäller för sjukförsäkringen AGS-KL under tid med smittbärarpenning för försäkringsfall som inträffar från och med 1 juli 2021. (Gäller endast anställda inom kommuner, regioner och vissa kommunala bolag.)

Dagsersättning kan du få från den första dagen som smittbärarpenning betalas. Om din smittbärarpenning övergår i arbetsoförmåga och en sjuklöneperiod, kan fortsatt dagsersättning från sjukförsäkringen AGS-KL bli aktuell först när sjuklöneperioden från arbetsgivaren har upphört.

Du som har sjuk- eller aktivitetsersättning

Du som har sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan få månadsersättning från oss.

Privat och kooperativt anställd

Anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Exempel på ersättning

Här hittar du exempel på ersättning, så du kan skapa dig en ungefärlig bild av hur stor ersättningen kan bli. 

Till exempel på ersättning