Ersättning vid sjukskrivning

Med vår sjukförsäkring (AGS eller AGS-KL) kan du få extra pengar utöver den ersättning du får från Försäkringskassan. Beroende på vilken typ av ersättning du får, kan vi antingen betala ut dagsersättning eller månadsersättning. Här berättar vi mer om ersättningen och hur mycket du kan få.

Utbetalningsdagar

Se vilka dagar vi betalar ut pengar för dagsersättning och månadsersättning från sjukförsäkringen.

Dagsersättning

Dagsersättning från oss kan du få när du har sjukpenning, rehabiliteringspenning eller smittbärarpenning från Försäkringskassan. Det är när du är sjukskriven från ditt arbete på hel- eller deltid som Försäkringskassan kan betala ut någon av dessa ersättningar.

Välj vilken typ av anställning du har för att läsa mer:

Du kan få dagsersättning från dag 15 och längst till och med dag 360 i din sjukperiod.

Om din arbetsgivare betalar sjuklön längre än 14 dagar får du ersättning från oss dagen efter sista sjuklönedagen.

När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent betalar vi dagsersättning med 12,5 procent av den sjukpenning du får. Vid 75 procent sjukpenning från Försäkringskassan betalar vi 13,3 procent av sjukpenningen.

Du kan få dagsersättning från dag 15 och längst till och med dag 360 i din sjukperiod.

Om du får sjuklön via jobbet längre än 14 dagar får du ersättning från oss dagen efter sista sjuklönedagen.

När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent betalar vi dagsersättning med 12,5 procent av den sjukpenning du får. Vid 75 procent sjukpenning från Försäkringskassan betalar vi 13,3 procent av sjukpenningen.

När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent betalar vi dagsersättning med cirka 13 procent (12,887 %) av den sjukpenning du får. Vid 75 procent sjukpenning från Försäkringskassan betalar vi cirka 14 procent (13,746 %) av sjukpenningen.

När du har sjukpenning eller rehabiliteringspenning

  • Du kan få dagsersättning från dag 91 och längst till och med dag 360 i din sjukperiod.
  • Om din arbetsgivare betalar sjuklön kortare tid än 90 dagar kan du få ersättning från oss från dag 15, men tidigast dagen efter sista sjuklönedagen.

När du har smittbärarpenning

  • Dagsersättning från oss kan du få från dag 1 som du får smittbärarpenning från Försäkringskassan.
  • Om din smittbärarpenning övergår i en sjukperiod kan du få fortsatt dagsersättning från sjukförsäkringen först när sjuklöneperioden från arbetsgivaren har upphört och du åter får ersättning från Försäkringskassan, men tidigast från dag 15.
  • För de första 30 dagarna i sjukperioden lämnas även dagsersättning med cirka 80 % (77,6 %) på delar av inkomst som överstiger 10 prisbasbelopp. För ersättningstid under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 gäller 8 prisbasbelopp.

När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent betalar vi dagsersättning med cirka 13 procent (12,887 %) av den sjukpenning du får. Vid 75 procent sjukpenning från Försäkringskassan betalar vi cirka 14 procent (13,746 %) av sjukpenningen.

När du har sjukpenning eller rehabiliteringspenning

  • Du kan få dagsersättning från dag 91 och längst till och med dag 360 i din sjukperiod.
  • Om din arbetsgivare betalar sjuklön kortare tid än 90 dagar kan du få ersättning från oss från dag 15, men tidigast dagen efter sista sjuklönedagen.

Vi gör normalt skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket.

Se exempel på dagsersättning, så att du kan skapa dig en ungefärlig bild av hur stor ersättningen kan bli.

Månadsersättning

Månadsersättning från oss kan du få när du har sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som du anmält till Försäkringskassan (när du insjuknade) bestämmer hur stor din månadsersättning blir.

Välj vilken typ av anställning du har eller hade för att läsa mer:

Vi gör normalt skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket.