Överklagan för statligt anställd

Överklagan hanteras av Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor.

För att kunna överklaga krävs det att du har fått ett beslut i ditt ärende. Överklagan måste göras inom två månader efter att du fått besked om beslut i ditt ärende.

Gör så här:

  • Din begäran om överklagan ska vara skriftlig och underskriven
  • Ange vilket beslut du vill överklaga, vad du vill ska ändras och vilka skäl du har för ändring av beslutet
  • Uppge ditt namn, adress och ärendenummer

Att överklaga är kostnadsfritt.

Din överklagan skickas till:
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 
AFA Försäkring
106 27 Stockholm

Läs mer om Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor