Intyg

F7050 Arbetsskada

F7108 Handskada

F7161 Psykiska besvär

F7205 Tandskada

F7206 Ögonskada

F7210 Arvodesunderlag

Handkirurgiskt kvalitetsregister (HAKIR): Nationell Mätmanual

Skriv ut det ifyllda intyget och skicka det till handläggaren på Afa Försäkring.

OBS! Arvode kan endast betalas för intyg som Afa Trygghetsförsäkring har begärt.