Intyg

F7050 Arbetsskada

F7108 Handskada

F7161 Psykiska besvär

F7205 Tandskada

F7206 Ögonskada

F7210 Arvodesunderlag

Handkirurgiskt kvalitetsregister (HAKIR): Nationell Mätmanual

Skriv ut det ifyllda intyget och skicka det till handläggaren på AFA Försäkring.

OBS! Arvode kan endast betalas för intyg som AFA Trygghetsförsäkring har begärt.

Om du inte har Acrobat reader kan du ladda hem den här: