Nu finns 2022 års försäkringsvillkor (F0265) för privat sektor

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har nu förhandlat färdigt om 2022 års försäkringsvillkor för avtalsförsäkringarna som ingår i kollektivavtalen för privat sektor. Försäkringsvillkoren (F0265) finns att ladda ner här.

Byggarbetsplats

De försäkringsvillkor för Afa-försäkringar som finns beskrivna i F0265 är:

 • Sjukförsäkring (AGS)
 • Arbetsskadeförsäkring (TFA)
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • Avgångsbidrag (AGB)
 • Föräldrapenningtillägg (FPT)
 • Premiebefrielseförsäkring

Vad är nytt?

Följande ändringar är gjorda i försäkringsvillkoren:

 • AGS § 12 där har tillförts en anmärkning (Förhandlingsprotokoll 21-06-09)
 • TGL-belopp 2022 (Förhandlingsprotokoll 21-11-22)
 • AGB-belopp 2022 (Förhandlingsprotokoll 21-11-22) Gemensamma villkoren § 18 (Förhandlingsprotokoll 22-05-25)
 • Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd (Förhandlingsprotokoll 22-06-22)
 • Avgift om avgiftsbestämd omställningsförsäkring t o m 22-09-30
 • Avtal om Omställningsförsäkring 22-10-01
 • Kollektivavtal om Omställningsförsäkring för arbetare 22-10-01

Nyheten är publicerad 2022-09-28.