Utbetalningsdagar föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägget betalas ut när vi fått underlag från Försäkringskassan. Detta sker efter att Försäkringskassan betalat ut föräldrapenning. I normalfallet sker utbetalningen av föräldrapenningtillägg 7 arbetsdagar efter att du fått föräldrapenning från Försäkringskassan.

Läs mer om utbetalning hos Försäkringskassan