Utbetalningsdagar föräldrapenningtillägg

I normalfallet sker utbetalningen av föräldrapenningtillägg 7 arbetsdagar efter att du fått föräldrapenning från Försäkringskassan.

När Försäkringskassan betalat ut föräldrapenning till dig skickar de ett underlag till oss på AFA Försäkring. När vi fått underlaget betalar vi ut ditt föräldrapenningtillägg.

Läs mer om utbetalning hos Försäkringskassan