Utbetalningsdagar föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägget betalas ut i slutet av varje månad.

Se alla utbetalningsdagar – månad för månad

När Försäkringskassan betalat ut föräldrapenning till dig skickar de ett underlag till oss på Afa Försäkring. När vi fått underlaget betalar vi ut ditt föräldrapenningtillägg.

Läs mer om utbetalning hos Försäkringskassan