Behåll din livförsäkring när du får avtalspension

När du får avtalspension kan du ha kvar samma livförsäkring som du hade genom kollektivavtalet på ditt jobb. Ett exempel är om du blir uppsagd nära din pensionsålder och får avtalspension fram till din vanliga pension. Livförsäkringen tecknas av din arbetsgivare och gäller tills du fyller 65 år.

Tjänstegrupplivförsäkring vid tjänstepension - TGL

Försäkringens innehåll:

  • Begravningshjälp
  • Grundbelopp till familjen
  • Barnbelopp till barn under 21 år

Läs mer om vad försäkringen ersätter

Fördelar

  • Helt utan hälsodeklaration
  • 255 kr/år (2023 års pris)
  • Gäller tills du fyller 65 år eller tills du börjar på ett nytt jobb med motsvarande försäkring.
Frågetecken

Checklista: Kan jag teckna försäkringen?

  • Mitt senaste jobb var som arbetare på ett privat företag* där jag arbetade minst sex månader.
  • Min före detta arbetsgivare har kollektivavtal.
  • Min arbetsgivare tecknar försäkringen inom 180 dagar (cirka sex månader) efter att jag började få avtalspension.

*Privatanställda arbetare arbetar ofta inom industri-, bygg-, skogs- eller transportindustrin. Du kan också arbeta i affär, på restaurang eller på hotell. Om du är osäker på om ditt yrke räknas som privatanställd arbetare kan du fråga din arbetsgivare eller ditt fackliga ombud.

Faktablad och fullständiga villkor

Detaljerad information om försäkringen hittar du i informationsbladen i pdf-format.

Kolla först om du har försäkringen via facket!

Hos vissa fackförbund ingår den här försäkringen i fackavgiften. Kolla upp med ditt fackförbund först så att du inte betalar för en försäkring som du redan har.

Så här tecknar du försäkringen

Be din arbetsgivare gå in på Fora.se Där kan arbetsgivaren ladda ner, fylla i och skicka in blanketten för att teckna Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Arbetsgivaren ska bifoga förhandlingsprotokoll. Det är Fora som administrerar försäkringen.

Teckna försäkringen