Så här tar vi hand om din anmälan

1

1

En handläggare går igenom anmälan.

2

2

Oftast kan vi lämna besked inom14 dagar men ibland krävs mer utredning. Vi kan då behöva komplettera en ofullständig anmälan med till exempel arbetsgivarintyg, sjukperioder, uppgifter om arbetslöshet samt dödsfallsintyg

3

3

Efter utredning och eventuella kompletteringar skickar vi beslutsbrev.