Försäkring vid dödsfall – läs mer och anmäl

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Det är ett engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet.

1

1 Vem gäller det?

Ja, försäkringen gäller för privat anställda arbetare.

Försäkringen kan gälla om arbetsgivaren har tecknat tilläggsförsäkringen ”Tjänstegrupplivförsäkring för tjänstemän”.

Försäkringen kan gälla för företagare och maka eller registrerad partner till företagare som har tecknat försäkring.

Nej, försäkringen gäller inte för kooperativt anställda. För att få information om vad som gäller kan du kontakta arbetsgivare, facklig representant eller titta i den här tabellen.

Nej, försäkringen gäller inte. Anställd inom kommun, region, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag har försäkring hos KPA (läs mer på KPA:s hemsida).

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. För att få information om vad som gäller kan du kontakta arbetsgivare, facklig representant eller titta i den här tabellen.

2

2 När gäller försäkringen?

Du som är privat anställd arbetare hos arbetsgivare som har kollektivavtal inom avtalsområde Svenskt Näringsliv - LO omfattas av försäkringen från första arbetsdagen förutsatt att du då är arbetsför.

Om du är anställd hos arbetsgivare utan kollektivavtal eller är egen företagare ska du ha varit arbetsför och anställd i minst 60 dagar under en 90-dagarsperiod från det att försäkringen tecknades för att omfattas.

Du som är egenföretagare kan också omfattas av försäkringen.

Läs mer om vad som gäller för egenföretagare.

3

3 Vem kan få ersättning?

Grundbeloppet är ersättning som betalas till förmånstagarna:

  • make/maka/registrerad partner
  • sambo
  • barn

I vissa fall delar sambo och barn på grundbeloppet.

Läs mer i förmånstagarordningen.

Barnbelopp är en kompletterande ersättning som kan betalas till förmånstagare:

  • barn till den avlidne som är under 21 år

Begravningshjälp går direkt till dödsboet.

Ändra förmånstagare - om du vill ändra förmånstagare måste du skicka en skriftlig anmälan till oss.

4

4 Vilken ersättning kan betalas ut?

  • Grundbeloppets storlek beror på vilka anhöriga den försäkrade efterlämnar, ålder och arbetstid.
  • Barnbeloppets storlek beror på den försäkrades arbetstid och barnets ålder.
  • Minimikravet för arbetstid är åtta timmar per vecka.

Läs mer om ersättning här

5

5 Anmäl och sök ersättning

Klicka på anmälningsknappen nedan, ladda ner och fyll i anmälningsblanketten. 
Obs! Du ska även skicka med Dödsfallsintyg och släktutredning.