Förmånstagarordning

Dessa anhöriga får i nämnd ordning ett grundbelopp:

  1. Make, maka, registrerad partner.
  2. Sambo som har, har haft eller väntar barn med den försäkrade, eller sambo med vilken den försäkrade tidigare varit gift eller registrerad partner med.
  3. Annan sambo.
  4. Arvsberättigade barn.

Obs! Make, maka eller registrerad partner är inte längre förmånstagare om det pågår mål om äktenskapsskillnad eller upplösande av partnerskap.

Samboförhållande enligt punkt 2 och 3 ska ha varit stadigvarande och äktenskaps- eller partnerskapsliknande. Båda ska vara ogifta. Saknas gemensamt barn ska både sambon och den försäkrade ha fyllt 18 år. Samanboende enligt punkt 3 ovan ska ha varat i minst sex månader.

Efterlämnar den försäkrade både arvsberättigade barn och annan sambo betalas hälften av grundbeloppet till sambon och hälften till barnen.