Familjeskydd

Familjeskydd är ett valbart efterlevandeskydd som du kan teckna om du omfattas av Avtalspension SAF-LO. Afa Livförsäkring är försäkringsgivare för Familjeskydd men det tecknas hos Fora.

Du kan som längst omfattas av försäkringen till den 31 december det år du fyller 65 år.

Familjeskydd kan betalas ut vid dödsfall till dessa förmånstagare:

  • I första hand maka, sambo eller registrerad partner
  • I andra hand till den försäkrades barn

Vill du ändra på den här ordningen måste du skriva ett särskilt förmåns­tagar­­förordnande.

Försäkringen betalas ut månadsvis. Du kan välja antingen 1-4 prisbasbelopp per år under vald utbetalningstid.

Premien för Familjeskydd varierar beroende på valt prisbasbelopp, vald utbetalningstid och på försäkrads ålder. Din avtalspension påverkas eftersom avgiften tas från pensionspremien.

Anmälan om dödsfall och ansökan om utbetalning av Familjeskydd ska göras på en blankett som Fora tillhandahåller. Ansökan ska skickas till Fora som sedan skickar ärendet till Afa Försäkring för utbetalning. 

Läs mer om att teckna familjeskydd hos Fora