Ersättning vid dödsfall

Ersättning betalas till dina anhöriga. Det finns tre olika slags belopp:

1. Grundbelopp betalas i första hand till make, maka eller registrerad partner, i andra hand till sambo och i tredje hand till barn. I vissa fall delar sambo och barn på grundbeloppet. Om det endast finns arvsberättigat barn som fyllt 21 år utbetalas hälften av grundbeloppet att fördela.

2. Barnbelopp betalas till barn under 21 år. 

3. Begravningshjälp betalas till dödsboet. 

Hur mycket som betalas ut i grundbelopp beror på din arbetstid, din ålder vid dödsfallet och vilka efterlevande som finns. 

Ersättning grundbelopp i kronor, 2019

Den avlidnes ålder Arbetstid minst 16 tim/v Arbetstid 8-16 tim/v
Under 55 år 279 000  139 500
55 men ej 56 255 750  127 875
56 men ej 57 232 500  116 250
57 men ej 58 209 250   104 625
58 men ej 59 186 000   93 000
59 men ej 60  162 750   81 375
60 men ej 61 139 500    69 750
61 men ej 62  116 250   58 125
62 men ej 63  93 000   46 500
63 men ej 64   69 750   34 875
64 eller över  46 500   23 250

Hur mycket som betalas till barn beror dels på barnets ålder när du avlider och din arbetstid. 

Ersättning barnbelopp i kronor, 2019

Barnets ålder vid dödsfallet  Arbetstid minst 16 tim/v  Arbetstid 8-16 tim/v
 Under 17 år 93 000 46 500
 17 eller 18 år 69 750 34 875
 19 eller 20 år 46 500 23 250

Ersättning begravningshjälp, 2019

Begravningshjälpen är ett halvt prisbasbelopp, 23 250 kronor, år 2019.