Ersättning vid dödsfall

Ersättning betalas till dina anhöriga. Det finns tre olika slags belopp:

1. Grundbelopp betalas i första hand till make, maka eller registrerad partner, i andra hand till sambo och i tredje hand till barn. I vissa fall delar sambo och barn på grundbeloppet. Om det endast finns arvsberättigat barn som fyllt 21 år utbetalas hälften av grundbeloppet att fördela.

2. Barnbelopp betalas till barn under 21 år. 

3. Begravningshjälp betalas till dödsboet. 

Hur mycket som betalas ut i grundbelopp beror på din arbetstid, din ålder vid dödsfallet och vilka efterlevande som finns. 

Ersättning grundbelopp i kronor, 2018

Den avlidnes ålder Arbetstid minst 16 tim/v Arbetstid 8-16 tim/v
Under 55 år 273 000  136 500
55 men ej 56 250 250  125 125
56 men ej 57 227 500  113 750
57 men ej 58 204 750   102 375
58 men ej 59 182 000   91 000
59 men ej 60  159 250   79 625
60 men ej 61 136 500    68 250
61 men ej 62  113 750   56 875
62 men ej 63  91 000   45 500
63 men ej 64   68 250   34 125
64 eller däröver   45 500   22 750

Hur mycket som betalas till barn beror dels på barnets ålder när du avlider och din arbetstid. 

Ersättning barnbelopp i kronor, 2018

Barnets ålder vid dödsfallet  Arbetstid minst 16 tim/v  Arbetstid 8-16 tim/v
 Under 17 år 91 000 45 500
 17 eller 18 år 68 250 34 125
 19 eller 20 år 45 500 22 750

Ersättning begravningshjälp, 2018

Begravningshjälpen är ett halvt prisbasbelopp, 22 750 kronor, år 2018.