Ersättning vid dödsfall

Ersättning betalas till dina anhöriga. Det finns tre olika slags belopp:

1. Grundbelopp betalas i första hand till make, maka eller registrerad partner, i andra hand till sambo och i tredje hand till barn. I vissa fall delar sambo och barn på grundbeloppet.

Om det endast finns arvsberättigade barn som fyllt 21 år betalar vi ut grundbelopp enligt Kolumn 2. Ersättningen delas mellan barn som fyllt 21 år.

2. Barnbelopp betalas till barn under 21 år. 

3. Begravningshjälp betalas till dödsboet. 

Hur mycket som betalas ut i grundbelopp beror på din arbetstid, din ålder vid dödsfallet och vilka efterlevande som finns. 

Ersättning grundbelopp i kronor, 2023

  Kolumn 1 Kolumn 2
Den avlidnes ålder Arbetstid minst 16 tim/v Arbetstid 8-16 tim/v
Under 55 år 315 000  157 500
55 men ej 56 288 750  144 375
56 men ej 57 262 500  131 250
57 men ej 58 236 250  118 125
58 men ej 59 210 000  105 000
59 men ej 60  183 750  91 875
60 men ej 61 157 500  78 750
61 men ej 62  131 250  65 625
62 men ej 63  105 000   52 500
63 men ej 64  78 750  39 375
64 eller över 52 500  26 250

Hur mycket som betalas till barn beror dels på barnets ålder när du avlider och din arbetstid. 

Ersättning barnbelopp i kronor, 2023

  Kolumn 1 Kolumn 2
Barnets ålder vid dödsfallet  Arbetstid minst 16 tim/v  Arbetstid 8-16 tim/v
 Under 17 år 105 000 52 500
 17 eller 18 år 78 750 39 375
 19 eller 20 år 52 500 26 250

Ersättning begravningshjälp, 2023

Begravningshjälpen är ett halvt prisbasbelopp, 26 250 kronor.