Ersättning vid dödsfall

Ersättning betalas till dina anhöriga. Det finns tre olika slags belopp:

1. Grundbelopp betalas i första hand till make, maka eller registrerad partner, i andra hand till sambo och i tredje hand till barn. I vissa fall delar sambo och barn på grundbeloppet.

Om det endast finns arvsberättigade barn som fyllt 21 år betalar vi ut grundbelopp enligt Kolumn 2. Ersättningen delas mellan barn som fyllt 21 år.

2. Barnbelopp betalas till barn under 21 år. 

3. Begravningshjälp betalas till dödsboet. 

Hur mycket som betalas ut i grundbelopp beror på din arbetstid, din ålder vid dödsfallet och vilka efterlevande som finns. 

Ersättning grundbelopp i kronor, 2022

  Kolumn 1 Kolumn 2
Den avlidnes ålder Arbetstid minst 16 tim/v Arbetstid 8-16 tim/v
Under 55 år 289 800  144 900
55 men ej 56 265 650  132 825
56 men ej 57 241 500  120 750
57 men ej 58 217 350  108 675
58 men ej 59 193 200  96 600
59 men ej 60  169 050  84 525
60 men ej 61 144 900  72 450
61 men ej 62  120 750  60 375
62 men ej 63  96 600   48 300
63 men ej 64  72 450  36 225
64 eller över 48 300  24 150

Hur mycket som betalas till barn beror dels på barnets ålder när du avlider och din arbetstid. 

Ersättning barnbelopp i kronor, 2022

  Kolumn 1 Kolumn 2
Barnets ålder vid dödsfallet  Arbetstid minst 16 tim/v  Arbetstid 8-16 tim/v
 Under 17 år 96 600 48 300
 17 eller 18 år 72 450 36 225
 19 eller 20 år 48 300 24 150

Ersättning begravningshjälp, 2022

Begravningshjälpen är ett halvt prisbasbelopp, 24 150 kronor år 2022.