Efterskydd

Efterskydd när anställningen upphört

Den som har en arbetstid på minst 8 timmar per vecka har ett tidsbegränsat efterskydd som längst till 65 års ålder.

Om anställningen varat i minst 180 dagar gäller ett allmänt efterskydd på 180 dagar. Skyddet kan förlängas till sammanlagt högst två år om man är:

  • anmäld som arbetssökande på arbetsförmedling
  • ledig med hel föräldrapenning

Om anställningen är kortare än 180 dagar varar efterskyddet lika många dagar som anställningen varat.

Den som blir sjuk under efterskyddstiden fortsätter att omfattas av försäkringen, som längst fram till 65 års ålder.

Fortsättningsförsäkring

Om efterskyddet ska upphöra kan man teckna en fortsättningsförsäkringAnsökan måste göras innan det allmänna efterskyddet har upphört (inom 180 dagar eller vid arbetslöshet inom två år).

Fortsättningsförsäkringen innehåller samma skydd som den "vanliga" försäkringen. Försäkringen gäller längst till 65 års ålder.

Fortsättningsförsäkringen måste tecknas och betalas av den försäkrade själv.

Förläng försäkringsskyddet om du inte är anställd längre (blankett på Foras hemsida).