Privatteateravtalet

Svensk Scenkonst och Scen & Film, Svenska Musikerförbundet samt Yrkesmusikerförbundet för anställda som omfattas av Privatteateravtalet från och med 2018-04-01.

Svensk Scenkonst och Scen & Film, Svenska Musikerförbundet samt Yrkesmusikerförbundet har avtalat om kompletterande pensionsavgifter (extra pension) för de som omfattas av Privatteateravtalet.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Privatteateravtalet mellan Svensk Scenkonst och Scen & Film, Svenska Musikerförbundet samt Yrkesmusikerförbundet.

Från och med 2018-04-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp.

När gäller försäkringen?

Premiebefrielseförsäkringen gäller om du har något av följande:

  • Sjukpenning.
  • Rehabiliteringspenning.
  • Sjuk- eller aktivitetsersättning.
  • Arbetsskadelivränta.

och har:

  • En sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan.
  • Varit frisk minst 25 procent veckan innan försäkringen trädde i kraft.

Från den 1 januari 2022 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 23 år.

Läs mer om när försäkringen gäller

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler.

Läs mer om efterskydd

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2018-04-01 omfattas även de som går på Privatteateravtalet mellan Svensk Scenkonst och Scen & Film, Svenska Musikerförbundet samt Yrkesmusikerförbundet av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har en begränsning av startåldern som innebär att den gäller från och med att man fyller 24 år.

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2012 är premien från premiebefrielseförsäkringen 4,5% av din sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%.

Från 2018-04-01 har de som går på Privatteateravtalet mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet, Svenska Musikerförbundet samt Yrkesmusikerförbundet även rätt till en kompletterande pensionsavgift (extra pension).

2018-04-01 -2019-03-31 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,19 % av den sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,19 %.

Mellan 2019-04-01 och 2020-11-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,475 % av den sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,475 %.

Från och med 2020-11-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,8550 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,8550 %.