Massa- och Pappersavtalet

Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, för anställda som omfattas av Massa- och Pappersavtalet från och med 2018-01-01.

Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet har avtalat om kompletterande pensionsavgifter (extra pension) för de som omfattas av Massa- och Pappersavtalet.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Massa- och Pappersavtalet.

Från och med 2018-01-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp och det finns inte någon undre åldersgräns för att omfattas.

När gäller försäkringen?

Premiebefrielseförsäkringen gäller om du har något av följande:

  • Sjukpenning.
  • Rehabiliteringspenning.
  • Sjuk- eller aktivitetsersättning.
  • Arbetsskadelivränta.

och har:

  • En sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan.
  • Varit frisk minst 25 procent veckan innan försäkringen trädde i kraft.

Från den 1 januari 2022 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 23 år. 
Läs mer om när försäkringen gäller

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler.
Läs mer om efterskydd

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2018-01-01 omfattas även de som går på Massa- och Pappersavtalet mellan Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har ingen begränsning av startåldern.

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2012 är premien från premiebefrielseförsäkringen 4,5% av din sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%.

Från 2018-01-01 har de som går på Massa- och Pappersavtalet mellan Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet även rätt till en kompletterande pensionsavgift (extra pension).

Mellan 2018-01-01 och 2018-12-31 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra
pension) 0,38% av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och
med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien
0,38%.

Mellan 2019-01-01 och 2020-10-31 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,665 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,665 %.

Från och med 2020-11-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,95 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,95 %.