Lageravtalet

Teknikgrossisternas Arbetsgivarförening och Handelsanställdas förbund för anställda som omfattas av Lageravtalet, från och med 2021-01-01.

Teknikgrossisternas Arbetsgivarförening och Handelsanställdas förbund har avtalat om kompletterande pensionsavgifter (extra pension) för de som omfattas av Lageravtalet.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Lageravtalet.

Från och med 2021-01-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp och det finns inte någon undre åldersgräns för att omfattas.

När gäller försäkringen?

Premiebefrielseförsäkringen gäller om du har något av följande:

  • Sjukpenning
  • Rehabiliteringspenning
  • Sjuk- eller aktivitetsersättning.
  • Arbetsskadelivränta.

och har:

  • En sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan.
  • Varit frisk minst 25 procent veckan innan försäkringen trädde i kraft.

Från den 1 januari 2021 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 24 år.

Läs mer om när försäkringen gäller

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler.

Läs mer om efterskydd

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2021-01-01 omfattas även de som går på Lageravtalet mellan Teknikgrossisternas Arbetsgivarförening och Handelsanställdas förbund av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har en begränsning av startåldern som innebär att den gäller från och med att man fyller 25 år.

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2021-01-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,3800 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,3800 %.