Glasmästeriavtalet

Glasbranschföreningen och Byggnads för anställda som omfattas av Glasmästeriavtalet, från och med 2020-12-01.

Glasbranschföreningen och Byggnads har avtalat om kompletterande pensionsavgifter (extra pension) för de som omfattas av Glasmästeriavtalet.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Glasmästeriavtalet.

Från och med 2020-12-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp och det finns inte någon undre åldersgräns för att omfattas.

När gäller försäkringen?

Premiebefrielseförsäkringen gäller om du har något av följande:

  • Sjukpenning
  • Rehabiliteringspenning
  • Sjuk- eller aktivitetsersättning.
  • Arbetsskadelivränta.

och har:

  • En sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan.
  • Varit frisk minst 25 procent veckan innan försäkringen trädde i kraft.

Från den 1 januari 2022 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 23 år.

Läs mer om när försäkringen gäller

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler.

Läs mer om efterskydd

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2020-12-01 omfattas även de som går på Glasmästeriavtalet mellan Glasbranschföreningen och Byggnads av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har ingen begränsning av startåldern.

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2020-12-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,8075 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,8075 %.