Måleriavtalet

Måleriföretagen och Målarförbundet, för anställda som omfattas av Måleriavtalet from 2018-01-01.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Måleriavtalet mellan Måleriföretagen och Målarförbundet.

Från och med 2018-01-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp och det finns inte någon undre åldersgräns för att omfattas.

När gäller försäkringen?

Premiebefrielseförsäkringen gäller om du:

  • Är föräldraledig och tar ut föräldrapenning. 
  • Får graviditetspenning.
  • Har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Från den 1 januari 2022 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 23 år.
Läs mer om åldersregler

Försäkringen gäller inte när du får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB) eller vid de så kallade pappadagarna (10-dagarna).

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2018-01-01 omfattas även de som går på Måleriavtalet mellan Måleriföretagen och Målarförbundet av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har ingen begränsning av startåldern.

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2012 är premien från premiebefrielseförsäkringen 4,5% av din sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%.

Från 2018-01-01 har de som går på Måleriavtalet mellan Måleriföretagen och Målarförbundet även rätt till en kompletterande pensionsavgift (extra pension).

2018-01-01 - 2018-04-30 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,665 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,665%.

2018-05-01 - 2019-04-30 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,76 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,76%.

Från och med 2019-05-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,95 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,95 %.