Kraftverksavtalet

EnergiFöretagens Arbetsgivarförening (EFA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) för anställda som omfattas av Kraftverksavtalet, from 2018-01-01

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Kraftverksavtalet mellan EnergiFöretagens Arbetsgivarförening (EFA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF).

Från och med 2018-01-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp och det finns inte någon undre åldersgräns för att omfattas.

När gäller försäkringen?

Premiebefrielseförsäkringen gäller om du:

  • Är föräldraledig och tar ut föräldrapenning. 
  • Får graviditetspenning.
  • Har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Från den 1 januari 2008 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 25 år.
Läs mer om åldersregler.

Försäkringen gäller inte när du får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB) eller vid de så kallade pappadagarna.

 

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2018-01-01 omfattas även de som går på Kraftverksavtalet mellan EnergiFöretagens Arbetsgivarförening (EFA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har ingen begränsning av startåldern.

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2012 är premien från premiebefrielseförsäkringen 4,5% av din sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%.

Från 2018-01-01 har de som går på Kraftverksavtalet mellan EnergiFöretagens Arbetsgivarförening (EFA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) även rätt till en kompletterande pensionsavgift (extra pension).

Från och med 2018-01-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 1,235% av din sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 1,235%.