Avgiftsbefrielseförsäkring

Om din sjukpenning byts ut mot sjukersättning eller aktivitetsersättning tar försäkringen över arbetsgivarens inbetalning av pensionsavgifter till din tjänstepension. Samma sak gäller om du får arbetsskadelivränta

1

1 Gäller det dig?

Ja, försäkringen gäller för anställda inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag som omfattas av pensionsavtalet AKAP-KL eller KAP-KL.

Ja, försäkringen gäller för egenföretagare som tecknat egen försäkring.

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du vända dig till din arbetsgivare eller fackförbund. 

Läs mer om särskilda villkor för dig som är anställd inom Svenska kyrkan 

2

2 När gäller försäkringen?

För att försäkringen ska betala din pensionsavgift i din arbetsgivares ställe ska du ha fått någon av följande förmåner:

  • sjukersättning eller aktivitetsersättning
  • arbetsskadelivränta
  • Särskild AGS-KL-förmån

och ha något av följande:

  • en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan
  • ha jobbat minst 25% hos arbetsgivaren som omfattas av försäkringen

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler.

Läs mer om efterskyddstid

3

3 Vilken pensionsavgift betalar försäkringen?

Om du omfattas av tjänstepensionen KAP-KL motsvarar pensionsavgiften 4,5 procent av ditt avgiftsunderlag (beräknad årsinkomst). Har du en årsinkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp kan du också få en förmånsbestämd pension som arbetsgivaren betalar.

Om du omfattas av tjänstepensionen AKAP-KL motsvarar pensionsavgiften 4,5 procent av ditt avgiftsunderlag (beräknad årsinkomst) upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på inkomstdelar däröver.

Läs mer om pensionsavgift

Bra att veta! Du behöver inte göra någon ny anmälan till sjukförsäkringen (AGS-KL) eller arbetsskadeförsäkringen (TFA-KL) om du redan har skickat in en anmälan.