Avsättning till tjänstepension

När du är sjuk eller föräldraledig betalar inte din arbetsgivare premier till din tjänstepension. Då finns försäkringar som gör det istället.

Premiebefrielseförsäkring 

Betalar in din pensionspremie under tiden du får sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta samt föräldrapenning och graviditetspenning

Gäller för dig som är:

  • privat anställd arbetare
  • kooperativt anställd arbetare
  • kooperativt anställd tjänsteman född 1981 eller senare inom handeln.
  • företagare som tecknat egen försäkring

Läs mer om premiebefrielseförsäkring

Avgiftsbefrielseförsäkring

Betalar in din pensionspremie under tiden du får  sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta eller Särskild AGS-KL-förmån. 

Gäller för dig som är:

  • anställd inom kommun, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag som omfattas av pensionsavtalet AKAP-KL eller KAP-KL
  • företagare som tecknat egen försäkring

Läs mer om avgiftsbefrielseförsäkringen