Det här gäller för arbetsskada när du jobbar hemifrån

Hur gäller arbetsskadeförsäkringen om du råkar ut för något hemma? Det finns några skillnader jämfört med om du jobbar på jobbet som är bra att känna till.

Händer som skriver på en bärbar dator.

Arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren

Grundtanken med arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA) är att den som förvärvsarbetar utsätts för större skaderisker och att det därför finns ett större skyddsintresse avseende dessa skador.

Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet. Skada som inträffar på arbetsplatsen och inom arbetsområdet under vanlig arbetstid har en självklar och stark anknytning till arbetet.

Under coronapandemin har många fått uppmaningen att jobba hemifrån då man med dagens teknik kan utföra många arbetsuppgifter på distans. Skadefall i hemmet bedöms i princip enligt samma regler som vid skada i arbetet. Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet.

Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.

Det kan till exempel vara:

  • om du snubblar på datasladden till din jobbdator
  • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
  • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
  • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  • under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
  • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
  • det kan även vara vid ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta.

Däremot gäller försäkringen inte när man skadar sig i hemmet i största allmänhet. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Om du tar paus och går ut och till exempel köper tuggummi gäller inte arbetsskadeförsäkringen oavsett om du arbetar hemifrån eller på arbetsplatsen.

Tillfälligt distansarbete utomlands

Försäkringen kan också gälla vid tillfälligt distansarbete utomlands. Då krävs att arbetet är högst tillfälligt, kanske max 1 - 2 veckor, och efter överenskommelse med din arbetsgivare. I övrigt gäller samma regler som för distansarbete/hemarbete enligt ovan.

Notera att andra regler gäller om du är utsänd av din arbetsgivare att arbeta utomlands.

Se en film om försäkringsskyddet vid hem- och distansarbete. Längd: 08:25.

Nyfiken på vår nya webb?

Den här sidan finns också på vår nya webbplats som kommer nästa år. Kika gärna in där! Finns även möjlighet att lämna synpunkter om nya webbplatsen.

Se denna sida på nya webben