Uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddsregler

Tillbaka

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddsregler. Mer specifikt behandlar vi dina uppgifter för att säkerställa att dina personuppgifter från tid till annan är uppdaterade och korrekta, för att kunna tillvarata dina rättigheter som följer av gällande dataskyddsregler och för att vidta åtgärder för att motverka personuppgiftsincidenter. Behandlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tillämpliga dataskyddsregler.