Statistik

Tillbaka

 

Vi behandlar dina personuppgifter för framtagning av statistik. Mer specifikt behandlar vi dina uppgifter för att ta fram statistik till externa parter, såsom uppdragsgivare, fack- och arbetsgivarförbund, arbetsgivare och myndigheter samt för att ta fram statistikrapporter. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose Afa Försäkrings berättigade intresse av att tillhandahålla relevant statistik till olika aktörer. De huvudsakliga kategorier av uppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, skade- och ärendeuppgifter och medicinska uppgifter.

De känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga medicinska uppgifter, behandlar vi eftersom de är nödvändiga för att kunna ta fram relevant statistik och för det samhällsintresse som föreligger av den statistik som Afa Försäkring, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, tillhandahåller. Av publicerad statistik framgår aldrig uppgifter som kan identifiera dig som enskild.