Personuppgiftsansvar - vem är ansvarig?

Tillbaka

 

Afa Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642), Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) och Afa Livförsäkringsaktiebolag (502000-9659) ("Afa Försäkring", "vi", "oss") är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som framgår av denna information. För de behandlingar som sker för att beräkna försäkringsrisker är dock var och en av de tre försäkringsföretagen ensamt personuppgiftsansvariga för de försäkringar som respektive bolag har tillstånd att meddela. För de behandlingar av dina personuppgifter där Afa Försäkring gemensamt ansvarar har vi upprättat ett internt arrangemang.