Kundundersökningar

Tillbaka

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra kundundersökningar. Mer specifikt behandlar vi dina personuppgifter för att förbättra verksamheten avseende kommunikation, servicenivå och upplevelse av process samt för att utveckla verksamheten avseende förväntningar på Afa Försäkring (t.ex. hållbarhetsarbete), önskan om servicenivå och utreda behov av nya försäkringsprodukter via enkät- och telefonundersökningar. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt berättigade intresse att behandla personuppgifterna för att följa upp hur du som försäkrad upplever Afa Försäkrings service och hantering av försäkringsärenden. De huvudsakliga kategorier av uppgifter som behandlas är dina identitets- och kontaktuppgifter.

De eventuella känsliga uppgifter som vi behandlar om dig gör vi endast med ditt uttryckliga samtycke som inhämtas i samband med genomförandet av kundundersökningen. Det är alltid frivilligt att delta i en kundundersökning.