Forskning

Tillbaka

 

De uppgifter som vi har samlat in om dig för andra ändamål vidarebehandlar vi för forskningsändamål inom områden som t.ex. arbetsmiljö, hälsa och de försäkringar som Afa Försäkring tillhandahåller. På begäran från forskare kan vi komma att lämna ut uppgifter till forskningsprojekt som har ett godkännande från en etikprövningsnämnd och vi tar även fram statistik till forskningsprojekt. Vi kan efter förfrågan från forskare även behandla dina uppgifter för att göra urval och skicka brev till dig för att ge dig möjlighet att delta i undersökningar som utförs av forskare. I dessa fall väljer du alltid själv om du vill delta i forskningsprojektet och vi lämnar inga uppgifter om dig till forskaren. Vidarebehandlingen av dina personuppgifter (även känsliga uppgifter) för forskningsändamål genomför vi då behandlingen är förenlig med de ursprungliga ändamålen som vi samlade in dina personuppgifter för.