Förebygga framtida skador

Tillbaka

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att förebygga framtida skador. Mer specifikt behandlar vi dina uppgifter för att bedriva skadeförebyggande projekt och aktiviteter för att minska arbetsskador och ohälsa samt för uppföljning av förebyggande projekt och aktiviteter. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att genomföra förebyggandeinsatser av samhällsintresse. De huvudsakliga kategorier av uppgifter som behandlas är identitetsuppgifter samt skade- och ärendeuppgifter.

Vi vidarebehandlar också dina personuppgifter för att ta fram statistik till skadeförebyggande projekt och aktiviteter för att minska arbetsskador och ohälsa då det är förenligt med det ursprungliga ändamålet som vi samlade in dina personuppgifter för. Av publicerad statistik framgår aldrig uppgifter som kan identifiera dig som enskild.

De känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga medicinska uppgifter, behandlar vi eftersom de är nödvändiga för att kunna ta fram relevant statistik och för att det finns ett betydande samhällsintresse av den statistik som Afa Försäkring tar fram för skadeförebyggande projekt och aktiviteter.