Förbättring, test och utveckling av verksamheten

Tillbaka 

 

Vi behandlar dina personuppgifter för förbättring, test och utveckling av vår verksamhet. Mer specifikt behandlar vi dina uppgifter för att utföra funktions- och prestandatester i system, system- och acceptanstester, system- och tjänsteutveckling samt felsökningar. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose Afa Försäkrings berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra IT-system och vår verksamhet.