Beräkna försäkringsrisker

Tillbaka

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att beräkna försäkringsrisker. Mer specifikt behandlar vi dina personuppgifter för att beräkna våra försäkringstekniska avsättningar, kapitalkrav och premier samt för att ta fram rapporteringsunderlag till Finansinspektionen och för att kvalitetssäkra vårt underliggande data och beräkningsmodeller. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifterna för att säkerställa att kostnaden för våra försäkringar står i proportion till de faktiska försäkringsriskerna och för att säkerställa en god finansiell ställning i vår verksamhet samt uppfylla krav avseende riskkontroll i försäkringsrörelseregler. De huvudsakliga kategorier av uppgifter som behandlas är skade- och ärendeuppgifter samt medicinska uppgifter.

De känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga medicinska uppgifter, behandlar vi eftersom de är nödvändiga för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.