Personuppgifter för försäkrade

För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi hämta in och hantera uppgifter om dig. Till exempel namn, adress och vilken arbetsgivare du har. Du behöver inte godkänna att vi använder oss av dina uppgifter men vi vill här informera om vilka uppgifter vi hämtar in, varför och hur vi ser till att dina uppgifter hanteras tryggt och säkert av oss.

Denna information gäller dig som är försäkrad hos Afa Försäkring och har påbörjat ett ärende för någon av våra försäkringar. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer och rutiner för hantering av personuppgifter.

Vi hämtar in personuppgifter för följande ändamål:

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter:

Varifrån samlar vi in personuppgifter om dig?

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvar – vem är ansvarig?

Överföring och utlämnande av personuppgifter – vilka mer får ta del av dina uppgifter?

Dina rättigheter