Yrkesförare – hot och våld vanlig orsak till allvarliga arbetsolycksfall

Pressmeddelande
19 maj 2021klockan 09.53

Den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall för yrkesförare är en fallolycka. Hot och våld är en annan vanlig orsak. Yrkesförare har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela arbets­marknaden. Det visar färsk statistik i en ny rapport från Afa För­säkring om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro bland yrkesförare.

– Fallolyckor är den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall för yrkesförare, men en annan vanlig orsak till allvarliga arbetsolycksfall för yrkesgruppen är hot och våld, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring, som varit med att ta fram rapporten.

– För kvinnor står hot och våld för 9 procent av de allvarliga arbetsolycksfallen. Motsvarande siffra för män är 6 procent.

– Yrkesförare utgör en viktig samhällsfunktion och yrkesgruppen sysselsatte år 2019 drygt 100 000 personer. Statistiken visar att yrkesförare har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela arbetsmarknaden.

Buss- och spårvagnsförare och taxiförare mer utsatta för hot och våld

– För buss- och spårvagnsförare och taxiförare, m.fl. utgör hot och våld en större andel av de allvarliga arbetsolycksfallen än för övriga yrkesförare. Hot och våld står för över en fjärdedel av de allvarliga arbetsolycksfallen för dem. Det kan handla om att man utsätts för hot och våld från till exempel aggressiva passagerare eller allmänheten, säger Elin Henriksson.

En taxiförare som råkat ut för ett allvarligt arbetsolycksfall berättar:
”Kunderna vägrade att betala. De sparkade på bilen. När jag klev ur bilen attackerade de mig.”

En spårvagnsförare som råkat ut för ett allvarligt arbetsolycksfall berättar:
”Jag körde spårvagn. En påverkad person hotade mig till livet när han inte fick kliva på spårvagnen.”

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om orsaker bakom arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Elin Henriksson.

Mer information:
Statistiken i rapporten bygger på försäkringsärenden för yrkesförare. Rapporten visar statistik från åren 2015–2019.
Rapporten är framtagen av Elin Henriksson, Emil Askestad och Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Rapporten presenterades på ett livesänt webbinarium den 19 maj, som även går att se i efterhand på Afa Försäkrings webbplats.

Ladda ner och läs hela rapporten Yrkesförare – allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Kontakt: Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 57 elin.henriksson@afaforsakring.se  
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.