Yrkesförare drabbas av hot och våld på jobbet

Pressmeddelande
27 september 2021klockan 06.30

Hot och våld utgör cirka 7 procent av de allvarliga arbetsolyckorna. Under perioden år 2017–2019 inträffade 200 hot- och våldolyckor bland yrkesförare, var tionde olycka orsakades av rån. Yrkesförare drabbas även av olyckstypen påkörning av person, vilken utgör 25 procent av hot- och våldolyckorna för yrkesgruppen. Det visar färsk statistik i en ny rapport från Afa För­säkring.

– I den här rapporten fördjupar vi oss i allvarliga arbetsolycksfall orsakade av hot och våld. Ett antal specifika yrkesgrupper är mer utsatta för hot och våld än andra yrkesgrupper. Gemensamt för dessa yrkesgrupper är att man i yrket har många kontakter med människor, såsom brukare, kunder, klienter eller allmänheten, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring. 

Risk för hot och våld över genomsnittet för yrkesförare

– Yrkesförare utsätts oftast av hot och våld från passagerare. Det kan röra sig om att någon inte vill betala eller om personer som är påverkade av droger eller alkohol. För dem var risken 0,6 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta. Det innebär att yrkesgruppen ligger över genomsnittsrisken, som är 0,2 allvarliga hot- och våldolyckor per 1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt.

Andra yrkesgrupper som drabbas av hot och våldolyckor i jobbet är Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera, försäljare inom handel, poliser, väktare och ordningsvakter samt kriminalvårdare.

Påkörningsolyckor och rån vanliga orsaker till hot- och våldolycka

Yrkesförare drabbas också av påkörningsolyckor och rån.  

– Yrkesförare är den grupp som kan drabbas av påkörning av person (främst tåg- och tunnelbaneförare), olyckstypen utgör 25 procent av hot- och våldolyckorna.  Men yrkesgruppen råkar även ut för en del rån, var tionde hot- och våldolycka för yrkesförare var orsakad av rån, säger Anna Weigelt.

”Han slog och sparkade mig”

– Ett faktiskt exempel som vi lyfter i rapporten är en buss- och spårvagnsförare i åldern 46–55 år, som råkade ut för hot och våld på jobbet, säger Anna Weigelt.

Den utsatte buss- och spårvagnsföraren berättar:

”Jag hade en sovande berusad passagerare ombord. När han vaknade slog och sparkade han mig.”            

Mannen, drabbades av posttraumatiskt stressyndrom och blev sjukskriven i mer än 30 dagar.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om orsaker bakom arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Anna Weigelt.
 

Mer information:

Ladda ner och läs hela rapporten Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Rapporten bygger på en genomgång av 2 994 godkända allvarliga arbetsolycksfall orsakade av hot och våld. Olyckorna inträffade mellan år 2017–2020. Uppgifter för 2020 är preliminära och i rapporten redovisas inga beräkningar på uppgifter från 2020. Med ett allvarligt arbetsolycksfall (olycksfall som inträffar i arbetet) menar vi att olyckan har lett till mer än 30 dagars sjukskrivning/motsvarande läkningstid eller till medicinsk invaliditet alternativt dödsfall.

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Kontakt: Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.