Virtuell ljudmiljö kan ge bättre akustik på kontor

Pressmeddelande
8 maj 2020klockan 06.00

I kontorslandskap kan pratande kollegor och andra ljud vara störande och leda till sämre hälsa och lägre produktivitet. Men man tar inte alltid hänsyn till akustiken när man planerar kontor. Forskaren Wolfgang Kropp tilldelas 3 400 000 kronor av AFA För­säkring för att skapa ett digitalt verktyg för utformning av ljudmiljöer i öppna kontorslandskap.

Wolfgang Kropp, professor i teknisk akustik, Chalmers tekniska högskola. Foto: Christine Achberger

– Ska man skapa en ljudmiljö man trivs i behöver man ha en plan för hur det ska låta i ett rum. Idag justerar man ofta akustiken i efterhand när man utformar kontorslandskap. Vi vill gärna se om det kan leda till bättre arbetsvillkor att ta med akustiken från början i planeringen, säger Wolfgang Kropp, professor i teknisk akustik vid Chalmers tekniska högskola.

Virtuell miljö där man kan uppleva ljud

Wolfgang Kropp har tidigare forskat på bland annat däck/vägbanebuller och akustikplanering i urbana miljöer. Nu ska han utveckla ett digitalt verktyg som ska kunna användas för att designa ljudmiljöer i öppna kontorslandskap. I projektet ingår att ta fram en webbplats med metoder, akustiska lösningar och ett ljudarkiv som ska finnas tillgänglig för den som planerar kontor eller forskar på akustik.

– För att kunna förmedla något annat än decibelvärden till arkitekterna måste man kunna uppleva ljudmiljön. Vi kan skapa 3D-ljud i en virtuell miljö som gör att man kan uppleva att man sitter i ett naturligt rum. Där kan man påverka ljudet genom att ändra egenskaper som rummets geometri och placering av ljudabsorbenter och ljudkällor, säger Wolfgang Kropp.

Kollegor som pratar i telefon är ett vanligt exempel på ljud som kan vara störande i kontorsmiljö. Men det är inte bara störande ljud som påverkar oss.

– Ljud vi upplever som störande och ljud som stressar oss kan vara två olika saker. Du har kanske själv varit med om att ventilationen på kontoret plötsligt stängts av och känt en lättnad av hur tyst det blir. Innan har du inte ens varit medveten om ventilationsljudet. Så det är mycket som händer i hjärnan när vi utsätts för ljud som vi inte riktigt förstår idag, säger Wolfgang Kropp.

– Vårt övergripande mål är få en större medvetenhet om hur man kan planera kontorslandskap på ett bättre sätt, till exempel genom att skapa varierande ljud på olika ytor i ett större rum. Så jag hoppas att vi ska kunna bidra med kunskap om det.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar förebyggande arbete, säger Helena Jahncke, chef för FoU-verksamheten på AFA Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Wolfgang Kropp och ett projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Mer information:
Projektet är ett av tio forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 39 977 000 kronor av AFA Försäkring i 2020 års första anslagsomgång. Läs om samtliga projekt här.

Kontakt: Wolfgang Kropp, professor i teknisk akustik, Chalmers tekniska högskola, 031–772 22 04, wolfgang.kropp@chalmers.se.
Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 073–816 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 073–096 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.

Pressbild för nedladdning: