Väktare och ordningsvakter – högst risk att drabbas av hot- och våldsolyckor på jobbet

Pressmeddelande
27 september 2021klockan 06.30

Hot och våld utgör cirka 7 procent av de allvarliga arbetsolyckorna. Väktare och ordningsvakter drabbas oftast av hot och våld i samband med gripanden och avhysningar av personer. Mellan år 2017–2019 inträffade cirka 180 olyckor i yrkesgruppen. Det visar färsk statistik i en ny rapport från Afa För­säkring.

– I den här rapporten fördjupar vi oss i allvarliga arbetsolycksfall orsakade av hot och våld. Ett antal specifika yrkesgrupper är mer utsatta för hot och våld än andra yrkesgrupper. Gemensamt för dessa yrkesgrupper är att man i yrket har många kontakter med människor, såsom brukare, kunder, klienter eller allmänheten, säger, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring. 

Väktare och ordningsvakter löper 13 gånger högre risk för hot och våld än genomsnittet

Väktare och ordningsvakter är en av de mest utsatta yrkesgrupperna när det gäller hot och våld på jobbet. Andra yrkesgrupper som drabbas av hot och våldolyckor i jobbet är Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera, försäljare inom handel, yrkesförare, poliser och kriminalvårdare.

– Väktare och ordningsvakter råkar ofta ut för hot och våld på jobbet i samband med gripanden och avhysningar. För dem var risken 2,6 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta, det vill säga 13 gånger högre än genomsnittsrisken, som är 0,2 allvarliga hot- och våldolyckor per 1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt.

”Rånarna hotade mig med automatvapen”

– Ett faktiskt exempel på en utsatt person som vi lyfter i rapporten är en väktare i åldern 16–25 år, som råkade ut för hot och våld i tjänsten i samband med att han patrullerade ett centrum där ett rån skedde i en butik, säger Anna Weigelt.

Den utsatte väktaren berättar:

”Rånarna hotade mig med automatvapen och sa åt mig att gå ner på knä. När jag satt ner på knä sparkade de mig i ansiktet.”               

Mannen, drabbades av akut stressreaktion och blev sjukskriven i mer än 30 dagar.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om orsaker bakom arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Anna Weigelt.
 

Mer information:

Ladda ner och läs hela rapporten Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Rapporten bygger på en genomgång av 2 994 godkända allvarliga arbetsolycksfall orsakade av hot och våld. Olyckorna inträffade mellan år 2017–2020. Uppgifter för 2020 är preliminära och i rapporten redovisas inga beräkningar på uppgifter från 2020. Med ett allvarligt arbetsolycksfall (olycksfall som inträffar i arbetet) menar vi att olyckan har lett till mer än 30 dagars sjukskrivning/motsvarande läkningstid eller till medicinsk invaliditet alternativt dödsfall.

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Kontakt: Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.