Vad betyder den totala stressen hemma och på arbetet för unga kvinnors ohälsa

Pressmeddelande
27 april 2015klockan 07.00

Unga kvinnor har stått för den största ökningen av ohälsa på grund av stress de senaste åren. Varför är det så? Hur hänger stressrelaterad sjukfrånvaro ihop med den totala arbetsbelastningen, hemma och på jobbet, deltidsarbete och livsstil?  Victoria Blom, Karolinska Institutet, får 3 miljoner kronor för att undersöka detta

Stress ligger bakom en allt större del av långtidssjukskrivningarna. Med det här projektet ska forskarna öka kunskapen om varför kvinnor är överrepresenterade och om riskfaktorer för att bli sjukskriven med diagnos kopplad till stress.

De ska bland annat hos en grupp vårdanställda undersöka nivåer på stresshormoner olika delar av dygnet, och sjukfrånvaro, vid olika tillfällen, och koppla det till uppgifter om totala antalet arbetande timmar, betalda och obetalda, deltidsarbete och övertidsarbete, hur man ser på arbetsbelastningen och balansen arbete-fritid, och till livsstilsfaktorer (kost, motion, sömn, alkohol, rökning).

Genom studier av tvillingar undersöker man koppling till arv och uppväxt. En särskild delstudie handlar om deltidsarbete påverkar den totala arbetsbelastningen, den upplevda balansen och den mätbara stressen.

De nya kunskaperna vill forskarna använda till att peka ut områden där man kan sätta in åtgärder på arbetsplatserna.

Detta är ett av fyra nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 11 805 000miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag i AFA Försäkrings nyhetsrum

Mer information:

Victoria Blom, Karolinska Institutet, enheten för Försäkringsmedicin vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, 070-721 30 29, victoria.blom@ki.se

Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 070-815 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd 

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning