Utlysning av nytt FoU-program – om friskfaktorer på organisatorisk nivå

Pressmeddelande
13 november 2023klockan 08.00

Afa För­säkring utlyser ett tre-årigt FoU-program om friskfaktorer med fokus på den organisatoriska nivån. Programmet ska bidra till långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommun- och regionsektorn samt kommunala företag. FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024.

Parterna i kommun- och regionsektorn har enats om en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser och en del i denna satsning är ett FoU-program med forskning om friskfaktorer.

– Kommuner och regioner ser att ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för att möta de framtida utmaningar som man står inför. För att möta de utmaningarna behövs mer kunskap och forskning, säger Ulrika Hektor, chef på Afa Försäkrings FoU-avdelning.

– Programsatsningen ska bidra till långsiktigt hållbara, friska och attraktiva arbetsplatser i kommuner och regioner och kommunala företag. Genom att utveckla arbetsmiljön utifrån nya kunskaper och tillämpningen av friskfaktorer på organisatorisk nivå kan vi främja välbefinnande i arbetslivet och möta de olika utmaningar man står inför, säger Ulrika Hektor.

Forskningen ska komma till nytta i arbetslivet

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.  

– Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar ska komma till nytta hos Afa Försäkrings målgrupper. Särskilt intressant är forskning som undersöker samverkan mellan de komplexa faktorer som påverkar arbetsmiljö utifrån organisatoriska förutsättningar för att öka kunskapen om och tillämpningen av friskfaktorer, säger Ulrika Hektor.

– Målgrupperna för forskningsprojekten ska vara arbetsplatser i kommuner och regioner samt kommunalt ägda företag. 

Tvärvetenskapliga projekt med fokus på friskfaktorer på organisatorisk nivå

– Vi ser gärna att projekten är tvärvetenskapliga. Projekten kan till exempel fokusera på att identifiera friskfaktorer på organisatorisk nivå, att identifiera och utforska framgångsrika strategier och praktiker för att främja friska verksamheter. Det kan också handla om att utveckla mätmetoder och utfallsmått för friskfaktorer på en organisatorisk nivå, säger Ulrika Hektor.

Mer information:

Se en film om Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag.

FoU-programmet är tre-årigt och omfattar 40 miljoner kronor. Utlysningen av programmet startar den 13 november 2023 och stänger den 31 januari 2024.

FoU-programmet startar den 3 juni 2024 och avslutas tre år senare, år 2027.

Mer information om utlysningen finns på Afa Försäkrings FoU-webb

Kontakt: 
Maria Schütt, forskningshandläggare, Afa Försäkring: 070-696 49 74, maria.schutt@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet 
Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.  

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här