Utbetalning av konsolideringsmedel för den kollektiv­avtalade sjukförsäkringen AGS

Pressmeddelande
11 juni 2021klockan 10.00

Afa Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse har beslutat om att göra en utbetalning till vissa arbetsgivare för den kollektiv­avtalade sjukförsäkringen AGS. Bakom beslutet ligger en gynnsam utveckling på börsen och tidigare förändringar i sjukförsäkringssystemet 2008, vilka har resulterat i en stark ekonomisk situation för Afa För­säkring.

Belopp och tidpunkt för utbetalningen är ännu inte fastställda. Utbetalningar kommer att ske till de arbetsgivare som tidigare fått återbetalning av AGS-premier för åren 2004–2008 och som hade ett giltigt försäkringsavtal i december 2020, då Svenskt Näringsliv och LO nådde överenskommelsen om utbetalning. 

Utbetalningen kommer att ske enligt regelverket via Fora som på uppdrag av Afa Försäkring administrerar utbetalningen som planeras till senhösten. Berörda arbetsgivare kommer att få ytterligare information från Fora efter sommaren.

Mer information (media): 
Caroline Rylander, presschef Afa Försäkring: 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se