Unga i arbetslivet – ökad otrygghet men stor trivsel på jobbet visar ny rapport

Pressmeddelande
26 maj 2020klockan 05.30

Att jobba med människor, teknik och samhällsutveckling är populärt bland unga arbetstagare och 82 procent vill ha en tillsvidareanställning – och ett meningsfullt arbete. Många känner stor otrygghet på arbets­marknaden, men samtidigt trivs 85 procent bra på sitt jobb. Det visar en färsk rapport, delfinansierad av AFA För­säkring, som sätter strålkastaren på de unga i arbetslivet.

Varje arbetsplats ska vara så säker att ingen skadas eller blir sjuk av sitt arbete. För att förbättra arbetsmiljön och främja hälsan hos sina försäkrade, arbetstagare som omfattas av kollektivavtalade försäkringar, arbetar AFA Försäkring aktivt med olika förebyggande insatser.

– Eftersom unga i arbetslivet är en viktig målgrupp för oss att jobba förebyggande med, har vi varit med och delfinansierat denna rapport där vi låter de unga själva tala om hur de ser på sitt arbetsliv. Förutom den här rapporten satsar vi, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, 40 miljoner kronor på ett forskningsprogram, Ung i arbetslivet, där åtta projekt ur ett vetenskapligt perspektiv ska ta reda på hur unga kan få en hälsosam och bra etablering i arbetslivet, säger Helena Jahncke, chef för FoU-verksamheten på AFA Försäkring.

Den nya rapporten Generation jobb – ungas syn på jobb och arbetsmarknad 2020 är genomförd av analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence med delfinansiering från bland annat AFA Försäkring.

85 procent trivs bra på jobbet

Unga vill helst arbeta med människor, teknik och samhällsutveckling. Åtta av tio föredrar en tillsvidareanställning. Många framhåller vikten av ett meningsfullt arbete för att trivas på jobbet. I rapporten framkommer att unga kvinnor mår sämre på jobbet än män. De är också mer oroliga att förlora jobbet som en följd av coronakrisen. Undersökningen, som genomförts sedan 2014, visar att andelen unga som känner sig otrygga har ökat från 19 procent 2018 till 41 procent i år.

– Vi ser här att många av de unga i arbetslivet upplever en ökad otrygghet, men samtidigt uppger majoriteten att de trivs på jobbet. Hela 85 procent säger att de mår ganska eller mycket bra på jobbet. De flesta som trivs på jobbet förklarar det med att de har bra kollegor och en god arbetsmiljö. Just en inkluderande arbetsmiljö, där man blir inbjuden att få ta del av organisationens utveckling, verkar ses som den viktigaste delen i en organisationskultur för de unga, vilket vi ser som positivt, säger Helena Jahncke.
 

Mer information:
Ladda ner och läs hela rapporten Generation jobb – ungas syn på jobb och arbetsmarknad 2020 här. 

Undersökningen är genomförd av analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence med delfinansiering av AFA Försäkring. Den är baserad på svar från 1 000 svenskar mellan 16 och 30 år, intervjuade under mars och april 2020 genom Sifos slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel.
Läs mer om de åtta forskningsprojekten inom ramen för FoU-programmet Ung i arbetslivet.

Kontaktpersoner AFA Försäkring:
Helena Jahncke, FoU-chef, AFA Försäkring: 08-696 47 53,
helena.jahncke@afaforsakring.se
Frida Winnerstig, forskningshandläggare, AFA Försäkring: 070-386 45 98, frida.winnerstig@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Kontaktperson Insight Intelligence:
För frågor om undersökningen eller rapporten, kontakta: Lukas Berg, VD på Insight Intelligence: 070-304 66 29, lukas.berg@insightintelligence.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.