Ung i arbetslivet – ny aktuell forskning presenteras

Pressmeddelande
18 september 2023klockan 09.00

Välkommen att delta i en halvdagskonferens på temat Ung i arbetslivet. Livesändning den 28 september kl. 13.15–15.30, då åtta forskare delar med sig av senaste forskningen. Ny guide med konkreta tips för unga chefer presenteras, forskning om hur unga chefer upplever sin ledarroll och hur man tar de första stegen in i arbetslivet som ny och ung på jobbet. Anmäl dig nu och få en länk till livesändningen – kostnadsfritt.

Foto: Emilia Bergmark-Jimenez, Teknikföretagen/ Bredda bilden.

Högaktuell forskning om unga i arbetslivet presenteras under en livesänd halvdagskonferens den 28 september kl. 13.15–15.30. På konferensen presenters resultat från åtta forskningsprojekt som ingått i det fyra åriga FoU-programmet Ung i arbetslivet. Projekten har forskat om unga i arbetslivet inom privat sektor med finansiering från Afa Försäkring med totalt 40 miljoner kronor.

Tema med stort allmänintresse

– Vi ser att dagens tema har ett stort allmänintresse, det berör många på svensk arbetsmarknad – arbetsgivare och anställda, arbetsmarknadens parter med flera. Genom att finansiera forskning som kommer till praktisk nytta kan vi bidra till att förebygga arbetsskador och ohälsa i arbetslivet, säger FoU-chef Ulrika Hektor.

– Ellinor Persson kommer att leda samtal med forskarna och andra talare utifrån temat. Vi får ta del av aktuell forskning och statistik som visar hur man kan skapa ett hållbart arbetsliv för unga på den svenska arbetsmarknaden, säger Ulrika.

Unga chefer ett av dagens teman

Två av forskarna som talar under konferensen är Christina Björklund vid Karolinska Institutet och Susanne Tafvelin vid Umeå universitet, som båda forskat om unga chefer. Deras forskning har resulterat i en gemensam ny guide med konkreta tips om unga chefer. Tipsen vänder sig till arbetsgivare och organisationer för att de ska ta vara på sina unga chefer – på rätt sätt.

Så upplever unga chefer ledarrollen

– Olika åldersgrupper upplever arbetsmiljö, psykisk ohälsa och stress olika. Chefer över 35 år skattar sin arbetsmiljö och psykiska hälsa bättre än yngre, lägst skattar de som är under 29 år. De upplever en otydligare chefsroll, lägre kontroll och inflytande och att de har höga krav men lågt inflytande. Även det organisatoriska stödet upplevs lägre, säger Christina Björklund.

– Många beskriver egna väldigt höga förväntningar att leva upp till, att man i princip ska vara färdiglärd i chefsrollen innan man ens fått chansen att lära. Detta gör att unga chefer generellt sett arbetar väldigt mycket i sin strävan att visa sig dugliga i en ”senior roll”, fastän de ännu är unga, säger Susanne Tafvelin.

– Men trots att chefsrollen är förenad med utmaningar för unga chefer så finns ett stort driv, engagemang och utvecklingspotential hos denna grupp. Viljan att lära är stor, säger hon.

Läs hela programmet här. https://www.afaforsakring.se/om-oss/evenemang/ung-i-arbetslivet

När?

Livesändning torsdag 28 september kl. 13.15–15.30

Anmälan

Sista anmälningsdag 27 september. Anmäl dig till livesändningen här. 

Mer info

Under livesändningen får du bland annat mer kunskap och koll på:

  • senaste forskningen och statistiken inom området
  • hur man som ung och ny på jobbet tar de första stegen in i arbetslivet – hur skapa en välfungerande on boarding-process?
  • hur vi kan skapa ett hållbart arbetsliv för unga vuxna
  • hur unga chefer motiveras i sin ledarroll och hur de behåller det stora driv som är vanligt bland unga chefer
  • hur unga chefers förutsättningar ser ut för att leda hållbart med stort driv – och samtidigt själva hålla som ledare på lång sikt

Se hela programmet på vår webbplats. 

Pressfrågor hänvisas till Linda Harling, presskommunikatör på Afa Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12.

Övriga frågor om evenemanget: fou@afaforsakring.se 

Om Afa Försäkrings forskningsstöd:
Afa Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och regioner. Mer information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.