Tryggare arbetsplatser – nytt samarbete för en säkrare byggbransch

Pressmeddelande
23 juni 2020klockan 05.30

På den svenska arbets­marknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. De vanligaste olyckorna i byggbranschen är olika typer av fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg. Det visar statistik från AFA För­säkring, som nyss ingått ett samarbete med Byggbranschens Säkerhetspark i syfte att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

Susanna Stymne Airey, AFA Försäkring. Foto: Susanne Ekström. Berndt Jonsson, Byggföretagen och ledamot i Säkerhetsparkens styrelse. Foto: Byggföretagen.

– Vi kommer att bidra till Säkerhetsparken genom ett treårigt samarbete, som syftar till att utveckla ett utbildningskoncept och erbjuda landets skolor och utbildningar, med koppling till byggbranschen, säkerhetsträning i Säkerhetsparken, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring. AFA Försäkring arbetar med kollektivavtalade försäkringar men satsar även på förebyggande insatser för att främja friskfaktorer, minska ohälsa och arbetsskador och bidra till kunskap och praktisk nytta för Sveriges arbetsplatser. 9 av 10 anställda i Sverige har kollektivavtalad försäkring genom jobbet.

Under våren 2020 har AFA Försäkring ingått ett förebyggande samarbete med Byggbranschens Säkerhetspark. Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där människor i byggbranschen får möjlighet att praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder.

Riskutsatt bransch erbjuds praktisk säkerhetsträning

Byggbranschen är en riskutsatt bransch och utgörs ofta av en komplex arbetsmiljö där förutsättningarna och förhållandena hela tiden förändras.

– Färsk statistik från vår senaste statistikrapport visar att exempelvis gruppen byggnadsträarbete, som är en medelstor yrkesgrupp, hade det högsta antalet allvarliga olycksfall år 2018 per 1 000 sysselsatta bland män, nämligen 11,1 olycksfall. Byggnadsträarbetare hade även en relativt hög andel olycksfall som ledde till medicinsk invaliditet jämfört med andra yrkesgrupper 2018, säger Susanna Stymne Airey.

– På sikt vill vi att detta samarbete och projekt ska bidra till färre skadefall inom byggbranschen och minskat antal arbetsplatsolyckor.

Syftet med projektet är att erbjuda landets skolor och utbildningar praktisk säkerhetsträning vid säkerhetsparken.

6 000 ska utbildas och tränas i säkerhetsparken

Under 2019 byggde byggbranschen genom ett branschgemensamt samverkansprojekt upp säkerhetsparken vid Arlanda flygplats.

– I säkerhetsparken har fysiska demonstrationsmiljöer byggts upp och ny pedagogik och ett nytt träningskoncept har utvecklats. Exempel på stationer är arbete vid höjd, ergonomi, buller, beteenden med mera, säger Berndt Jonsson, som är nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor vid Byggföretagen och ledamot i Säkerhetsparkens styrelse.

– Projektet och samarbetet med AFA Försäkring ska bidra till visionen ”Tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser med noll olyckor” och skapa förutsättningar för landets gymnasieskolor, högskolor och universitet att införa koncept och metoder för anpassad praktisk säkerhetsträning i sina befintliga utbildningar. Målet är att under perioden 2020–2023 få 6 000 elever, studenter och lärare att genomföra utbildning och träning i säkerhetsparken, säger Berndt Jonsson.

Delaktiviteter i projektet omfattar att utveckla pedagogiken gentemot målgrupp, anpassa handledarutbildning, definiera målgrupp med mera.

Mer information och kontakt:
Susanna Stymne Airey, chef på enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08–696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se   
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen: 060-16 09 63, berndt.jonsson@byggforetagen.se

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR.
Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. afaforsakring.se 

För att göra vår statistik mer tillgänglig presenteras varje år en större rapport och flera ämnesspecifika rapporter. Statistiken kommer från AFA Försäkrings skadedatabas som är ett register över de försäkringsärenden som AFA Försäkring hanterar. Se aktuella rapporter på afaforsakring.se.

Om Byggbranschens Säkerhetspark: Byggbranschens Säkerhetspark är en branschgemensam verksamhet och drivs av en ekonomisk förening. Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Vi ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen individuellt och i grupp. Säkerhetsparken ligger vid Arlanda flygplats utanför Stockholm. Läs mer på webbplatsen.

Pressbilder för nedladdning: