Studie av arbete vid moderna datorskärmar kan ge bättre ergonomi på kontoret

Pressmeddelande
1 februari 2022klockan 08.00

Datorarbete kan orsaka ögontrötthet och värk i huvud, nacke och skuldror. Idag använder många stora eller flera datorskärmar och kunskap saknas om vilken effekt detta har på skärmrelaterade besvär. Hillevi Hemphälä, vid Lunds tekniska högskola, tilldelas 4 269 000 kronor för att undersöka hur arbete vid större eller flera skärmar påverkar arbetsställning, ögonrörelser och muskelaktivitet hos yngre och äldre anställda.

– De gamla rekommendationerna säger att datorskärmar upp till 26 tums storlek bör placeras på 90 centimeters avstånd för att användaren ska undvika huvudrörelser i sid- och höjdled, säger Hillevi Hemphälä, doktor i arbetsmiljöteknik med inriktning på synergonomi, vid Lunds tekniska högskola.

– Idag arbetar många vid 80 centimeter djupa bord med en 49-tumsskärm eller två 32-tumsskärmar och det saknas rekommendationer för hur vi ska handskas med denna nya typ av datorarbete.

Hillevi Hemphälä är optiker i grunden och läste ljusdesign innan hon doktorerade i synergonomi. Hon har tidigare forskat på bland annat arbetsbelysning vid postsortering, kirurgi och neonatal intensivvård. Nu ska hon ta reda på hur arbetsställning, synförmåga, och muskelaktivitet påverkas när man arbetar vid en stor och bred datorskärm eller vid fler skärmar än en.

– Det finns en direkt koppling mellan ögon och nacke. Anstränger man ögonen så ökar muskelaktiviteten i nacke, axlar och skuldror. Ögonhålorna är utformade så att det är lättare för oss att hitta fokus på nära håll när vi tittar neråt än när vi tittar rakt fram. Om datorskärmen är inställd för högt så lyfter man på hakan för att fokusera och får då en bakåtlutad vinkel på nacken, säger hon.

– Använder man två skärmar vrider man huvudet åt sidorna. Då ökar muskelaktiviteten ytterligare och man kan få belastningsbesvär. I 45–50-årsåldern behöver många rumsprogressiva glasögon när de arbetar vid datorn. Då minskar bredden på synfältet och man behöver vrida huvudet för att fokusera, vilket ökar belastningen på nacke, axlar och skuldror.

Laboratoriestudier med yngre och äldre deltagare

Projektet består av två delstudier och genomförs i ett laboratorium som utrustas med datorskärmar i olika storlekar.

– I den första studien får en grupp yngre personer utföra synkrävande arbetsuppgifter vid stora respektive flera skärmar. Vi kommer då att mäta muskelaktivitet med elektromyografi, EMG, och kroppsställningar med mätmetoden inklinometri. Med hjälp av så kallad eye tracking kan vi följa deltagarnas ögonrörelser. Vi kommer också att mäta hur deras prestationsförmåga påverkas av att arbeta vid de olika skärmarna, säger Hillevi Hemphälä.

– I den andra studien samarbetar vi med ett optikerföretag i Malmö för att komma i kontakt med personer som har rumsprogressiva glasögon. På det sättet kan vi få deltagare med uppdaterade glasögon att utföra samma synkrävande arbetsuppgifter i laboratoriet. Det ger oss möjlighet att studera hur en datorarbetsplats med stora eller flera skärmar bör utformas både för personer med god syn och för personer med rumsprogressiva glas.

Vad hoppas du på av projektet?
– Vi hoppas kunna ta fram rekommendationer om på vilket avstånd och vilken höjd man ska placera dagens datorskärmar för att minska den muskuloskeletala belastningen vid datorarbete.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar friskfaktorer och trygga arbetsplatser, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Hillevi Hemphälä och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.

Projektet Datorarbete – vilken betydelse har antalet skärmar, skärmstorlek och synavstånd för synfunktion, muskelaktivitet och arbetsställning startade i december 2021 och pågår i tre år.

Mer information

Kontakt:

Hillevi Hemphälä, doktor i arbetsmiljöteknik med inriktning på synergonomi, Lunds tekniska högskola, 070–629 18 77, hillevi.hemphala@design.lth.se

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet: Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.