Snökaos – halkan drabbar många – 7 200 fallolyckor utomhus varje år

Pressmeddelande
20 november 2020klockan 08.32

Senaste veckan har SMHI larmat om snökaos och kraftiga vindar i flera delar av landet – med snön och fallande temperaturer kommer halkan och med halkan kommer fallolyckorna, den vanligaste arbetsolyckan.  Antalet arbetsolycksfall utomhus ökar varje år när halkan slår till, men skadorna till följd av fall kan bli färre och mindre allvarliga för den som tränar upp sin fallkompetens med hjälp av judoinspirerad fallträning.

Halkan är här. Gatubild med snöiga gator. Foto: Linda Harling

– Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid. 7 200 fallolyckor inträffar utomhus varje år och 2 500 av dem sker på väg till eller från arbetet. Mer än hälften av alla fallolyckor utomhus på arbetet inträffar mellan november och februari, där ungefär 30 procent av fallen leder till mer än 30 dagars sjukfrånvaro eller medicinsk invaliditet, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Undersköterskor, vårdbiträden, brevbärare och städare bland de värst drabbade

Fallolyckor utomhus under vintern leder ofta till allvarliga problem för den som drabbas. Vissa yrkesgrupper är mer utsatta än andra.

– Flest olycksfall inträffar bland undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och yrkesförare. Andra yrkesgrupper som sticker ut i statistiken är brevbärare och tidningsdistributörer samt städare och fönsterputsare. Inom dessa yrkesgrupper sker upp till 75 procent av arbetsolyckorna utomhus vintertid, säger Anna Weigelt.

Förebygger fallolyckor med rätt slags träning – som ger ökad trygghet på jobbet

AFA Försäkring har de senaste åren tillsammans med Svenska Judoförbundet satsat på fallträningen Judo4Balance i ett innovativt förebyggande projekt på svenska arbetsplatser, i syfte att förebygga fallolyckor och skapa ökad trygghet och ökad fallkompetens hos arbetstagare.

– Syftet med samverkansprojektet är att öka personlig trygghet och minskat lidande på grund av fall i arbetet. Vi vill bidra till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Fallkompetensträningen är kostnadsfri om man har en kollektivavtalad försäkring hos AFA Försäkring, säger Eva Hytönen, projektledare på AFA Försäkring.

– Vi vill med denna satsning öka fallkompetensen i arbetslivet. Har du tränat din balans och styrka och har rätt teknik vid ett fall minskar risken att skadas. Fallkompetensen kan även minska rädslan att falla, vilket i sin tur kan leda till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska Judoförbundet.

Ny forskning: Den judoinspirerade träningen gör skillnad

Ny forskning från Högskolan Dalarna visar att det judoinspirerade träningsprogrammet Judo4Balance är en effektiv träningsform för att förebygga risken för fallolyckor och dess negativa konsekvenser. Studien är utförd på uppdrag av AFA Försäkring.

– Vi har sett slående resultat när vi studerat detta. Ett relativt kort träningsprogram med få sessioner åstadkommer tydliga, mätbara effekter genom att minska kända riskfaktorer för fallolyckor och ger ökad fallkompetens hos deltagarna. Det tyder på att träningsprogrammet är optimalt utvecklat för detta specifika ändamål, säger Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap, inriktning idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna. Se en kort filmintervju (58 sek) med forskaren.

– För oss är det viktigt att det här unika arbetssättet följs upp och utvärderas vetenskapligt. Det är glädjande att de forskningsresultat som nu har publicerats visar att fallkompetensträningen för arbetstagare ger positiva resultat, säger Eva Hytönen, projektledare på AFA Försäkring.

AFA Försäkring tipsar – så undviker du att falla och förebygger skador:

  • Halkskydd på frekventa in- och utgångar
  • Sandning och snöröjning
  • Broddar och ändamålsenliga skor
  • Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer som skolgårdar, gångbanor, förskolan
  • Fallträning

Mer information:
Läs mer om AFA Försäkrings och Svenska Judoförbundets fallförebyggande satsning på afaforsakring.se/fallkompetens
Ladda ner en statistikrapport om fallolyckor och se en kort filmintervju med forskaren Michail Tonkonogi (58 sek), Högskolan Dalarna. 
Vill du prenumerera på AFA Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Kontaktpersoner:
Anna Weigelt, chef för analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se  
Eva Hytönen, projektledare på AFA Försäkring: 08-696 40 21 eva.hytonen@afaforsakring.se    
Karin Strömqvist Bååthe, projektledare Svenska Judoförbundet, 073-089 61 62, karin.baathe@judo.se
Michail Tonkonogi, forskare, Högskolan Dalarna: 070-820 64 35, mtn@du.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring, 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se