Seminarium: Så påverkas chefer när drevet går – 24 feb

Pressmeddelande
19 februari 2014klockan 08.55

Chefer inom vård och omsorg behandlas ibland hårdhänt av media och undersökande journalister. Professor Lotta Dellve leder ett forsknings­projekt med stöd av AFA För­säkring som har studerat hur chefer och chefskap påverkas när mediadrevet går. Resultat från projektet redovisas vid ett seminarium hos AFA För­säkring den 24 februari.

Medias bevakning har förändrats och medierna fokuserar allt oftare på enskilda personer, snarare än organisatoriska och ekonomiska förhållanden.

Vid seminariet presenterar forskarna resultat från projektet och diskuterar hur chefer och de organisationer som de verkar i kan få bättre förutsättningar att hantera medias granskning.

Medverkande:
Lotta Dellve, professor Högskolan Borås och KTH
Maria Wramsten Wilmar, psykolog och doktorand Högskolan Borås och KTH
Christian Jacobsson, psykolog och seniorforskare, Göteborgs Universitet
Gunnar Ahlborg, överläkare och docent, Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen

Seminariet kommer att videoinspelas och finnas tillgängligt från den 25 feb på
www.afaforsakring.se/Forebygger/Seminarier1/

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet!

Anmälan görs till Rolf Eriksson, senast 21 februari.

Tid: Den 24 februari mellan 08:30-10:00
Plats: Hörsalen AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Kaffe och smörgås serveras från 08:00

Bild på Lotta Dellve finns på www.afaforsakring.se/press

Kontakt:
Rolf Eriksson, Presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708 93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.