Seminarium - Arbetets betydelse för uppkomsten av stroke

Pressmeddelande
31 oktober 2013klockan 08.00

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 7 november presenterar Kristina Jakobsson, docent, Arbets-och miljömedicin, Lunds universitet, tillsammans med Per Gustavsson, professor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, en ny kunskapssammanställning om arbetets betydelse för uppkomst av stroke.

Kjell Torén, professor i arbets-och miljömedicin, Göteborgs universitet, ger även en kort redovisning av arbetet med kunskapssammanställningarna som ingår i ett FoU-projekt som AFA Försäkring finansierar. 

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Rolf Eriksson, senast 6/11.

Tid: 7 november mellan 8:30-10:00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00


Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt:
Rolf Eriksson, Presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 070 893 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

   
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.