Seminarier med försäkrings- och arbetsmiljöfrågor i fokus i Halmstad, Ronneby, Stockholm, Luleå

Pressmeddelande
9 januari 2020klockan 04.30

Vid fyra olika tillfällen under våren 2020 arrangerar AFA För­säkring heldagsseminarier gemensamma för arbetsgivare och fackliga representanter. Dagarna riktar sig till anställda inom kommuner och regioner som arbetar med arbetsmiljö, personal- eller försäkringsfrågor. Även journalister med intresse för att bevaka frågorna är välkomna.

– AFA Försäkring erbjuder regelbundet så kallade Regionala dagar där aktuella ämnen som ligger nära försäkringsfrågor och arbetsmiljöfrågor uppmärksammas, säger Per Winberg, utbildningsledare på AFA Försäkring.

Sedan starten år 2003 har drygt 100 regionala dagar genomförts och lockat mer än totalt 12 000 besökare. De regionala dagarna är ett uppdrag från parterna inom kommun och region.

– Dagarna vänder sig till både arbetsgivare och fackliga representanter, men vi brukar uttrycka det som att om man känner sig intresserad av de seminarier som dagen innehåller är man välkommen att anmäla sig och delta. Även journalister med intresse för att bevaka frågorna är välkomna, säger Per Winberg.

Seminariedagarna är kostnadsfria (AFA Försäkring ersätter dock inga resekostnader).

Datum och orter för Regionala dagar våren 2020:

12 mars 2020 i Halmstad

2 april 2020 i Ronneby

22 april 2020 i Stockholm

14 maj 2020 i Luleå

Mer information
Läs mer om vårens regionala dagar, program för seminariedagarna och information om anmälan till respektive ort på afaforsakring.se. 
Se en kort film om Regionala dagar här.

Kontaktpersoner:
Per Winberg, utbildningsledare AFA Försäkring: 0708-93 95 52, 08-696 49 20 per.winberg@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.